[ qna ]
留言板搜索框 搜索  初始化
一般公告栏留言
编号
内容
发表者
日期
点击数
118
"663678Mereusi帆布包" (1)
Priscilla Chan
2017-04-05
1
117
何时发货 (1)
马喆
2017-03-16
1
116
何时发货 (1)
马喆
2017-03-15
1
115
何时发货 (1)
马喆
2017-03-15
1
114
发货 (1)
煮煮
2017-03-01
1
113
发货 (1)
煮煮
2017-02-28
1
112
发货 (1)
煮煮
2017-02-28
1
111
预定 (1)
煮煮
2017-02-26
1
110
发货 (1)
煮煮
2017-02-26
1
109
不能留言 (1)
煮煮
2017-02-25
1
108
订货 (1)
煮煮
2017-02-25
1
107
预定 (1)
煮煮
2017-02-22
1
106
**關於斷貨退款處理** (1)
Crystal Chen
2017-02-21
1
105
**關於段或退款處理**
Crystal Chen
2017-02-21
1
104
**何時出貨??** (1)
Crystal Chen
2017-02-16
3
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
customer center
  • E-mail:againby.cs@qq.com open am 11:00-pm 05:00 lunch pm 12:00-pm 01:00/ sat,sun,holiday off

jcool co.ltd 代表.Kim Wan Jun E-MAIL: againby.cs@qq.com tel.(+82) 02-1544-5872

地址. 137-807 4F, 365-6, Jangan-dong, Dongdaemun-gu, Seoul, Korea 营业执照号. 204-81-97203

网上营业许可证. 2011-DONGDAEMUN [商家信息确认]

copyright jcool co.ltd